REWITALIZACJA MIASTA MSZANA DOLNA
......................................................................................................................................................................................................
Tereny są częściowo objęte opieką konserwatorską
oraz są objęte strefami ochronnymi w planie miejscowym.
......................................................................................................................................................................................................
lokalizacja: Mszana Dolna, teren komunalny przy ul. Starowiejskiej + Targowisko + Park Miejski + Rynek / inwestor: Miasto Mszana Dolna
......................................................................................................................................................................................................
autorzy: Marcin Brataniec, Urszula Forczek-Brataniec, Damian Mierzwa / współpraca: Jakub Marchwiany (wizualizacje)
......................................................................................................................................................................................................
koncepcja 2008 / częściowe projekty PB-PW 2009-2012 / realizacja w etapach: 2010-2013
......................................................................................................................................................................................................
IDEA
Miasto jako struktura zbudowana w wyjątkowym miejscu wśród gór, w dolinie rzeki.
Główny element tej struktury stanowi wzgórze z rynkiem i sylwetą wieży kościelnej.
Nowe dopełnia to co juz zbudowano.

......................................................................................................................................................................................................
TEREN KOMUNALNY PRZY UL.STAROWIEJSKIEJ
Proponuje się rozwinięcie zalążka układu urbanistycznego tego terenu przez zabudowę usługową z wolną przestrzenią przyległą do ulicy.
Takie ukształtowanie zabudowy pozwala na rozszerzenie publicznej funkcji ulicy Starowiejskiej.
Budynki usługowe tworzące odsunietą pierzeję mogą byc ramą dla aktywnosci mieszkanców,
a także przyjeżdżajacych dla których bramą do miasta jest dworzec autobusowy.
Projektowany plac został połaczony z terenami nad rzeką oraz - poprzez proponowana kładke - z centrum miasta na wzgórzu.
Rozcięcie zabudowy usługowej tworzy uliczkę handlową wzbogaconą układem komponowanej zieleni.
Pasaż otwiera sie na rzeke Mszanke i dopełniony jest rzeźbą podkreslającą związek miasta z rzeką.

......................................................................................................................................................................................................
TARGOWISKO
Kompozycja targowiska zakłada pozostawienie otwartej przestrzeni dla zapewnienia widoków na centrum Mszany Dolnej z wieżą kościoła.
Niską zabudowę usługową lokalizuje sie w południowej czesci terenu. Zabudowa otwiera sie ku przestrzeni placu.
Przy placu wewnetrznym zespołu budynków usługowych proponuje sie lokalizację wieży o funkcji reklamowej,
która zapewni identyfikację terenów targowiska, a także bedzie dominantą wjazdu do Mszany od strony Zabrzeża.
Od strony północnej teren został domkniety proponowanym budynkiem dwukondygnacyjnym, który zdefiniuje granice placu handlowego.
Istotnym elementem kompozycji jest plac handlowy ze stoiskami i ladami,
który da możliwosc połaczenia Parku Miejskiego z terenami nad rzeką Mszanką w miejscu proponowanej kładki pieszej.

......................................................................................................................................................................................................
PARK MIEJSKI
Park Miejski to park podworski objety ochroną konserwatorską - wpis A-304 z 26.02.1982 (NSz) oraz ochroną na mocy MPZP.

Kompozycja parku zakłada zachowanie otwartej przestrzeni otoczonej skupinami drzew z niewielka korektą porządkującą układ.
Główne kierunki kompozycyjne oparto na dobrze zachowanych relacjach krajobrazowych.
Główna aleja biegnie wzdłuż wschodniej granicy i zapewnia komunikację parku z miastem i projektowanym ciagiem pieszym wzdłuż Mszanki.

Kompozycja alei spacerowych opiera sie na relacji z dwoma głównymi dominantami? kosciołem i Górą Grunwald.
Osie kompozycyjne skierowane na kosciół wieńczą projektowane scieżki, co wymaga korekt istniejacego zadrzewienia.
Osie skierowane na Góre Grunwald nadają kierunek scieżkom przecinającym przestrzeń polany.

Główna aleja to deptak- miejsce spacerów, a zlokalizowane przy niej aneksy z ławeczkami zapewniają wygodny odpoczynek.
Otwarta przestrzeń polany pozwala ogarnać niemal cały teren parku i stanowi naturalną widownię imprez.
Dopełnieniem widowni jest plac dostosowany dla montażu tymczasowej sceny w południowej czesci parku.
Plac zabaw zlokalizowany dotychczas w centrum parku i stanowiący jedyna jego atrakcję, przeniesiony został w miejsce po dawnym stawie.
Lokalizacja placu zabaw stała sie pretekstem aranżacji parku tematycznego poswieconego wodzie i wszelkim stworzeniom wodnym.
Północna część parku, to zadrzewiony fragment pozwalający swobodnie kluczyć w labiryncie drzew.
Oprócz wytchnienia i cienia zapewnia izolację wizualna od nasypu kolejowego.
Wsród drzew znajduje sie pomnik, przed którym zaproponowano placyk organizujący przestrzeń wokół miejsca pamięci.

......................................................................................................................................................................................................
RYNEK
Historyczna przestrzeń rynku została zniszczona przez komunikację samochodową.
Dla ułatwienia przejazdu samochodom ciężarowym wiozącym drewno z wyrębu przecięto płaszczyznę rynku po przekątnej nową drogą.
Wzdłuż drogi posadzono tuje, które dopełniły deformacji przestrzeni wzmacniając podział rynku na dwie części.
Pierzeje placu zostały oddzielone od jego powierzchni jezdnią i parkingiem, które uniemożliwiły bezkolizyjne wejście na skwery,
w które zamieniła się dawna otwarta powierzchnia placu.

Projektuje się , w możliwym zakresie, przywrócenie Rynkowi charakteru placu miejskiego,
który tradycyjnie ma byc miejscem spotkań, nie zaś jedynie miejscem tranzytowym ruchu kołowego.
Niezbędna jest przede wszystkim korekta układu drogowego, który uniemożliwia wykorzystanie placu jako miejskiego forum.
Proponuje sie likwidacje ulicy biegnacej po przekatnej Rynku oraz ulic obwodowych.
Zostaną one zastąpione przez jasno zdefiniowaną ulicę równoległą do pierzei Rynku.
Pozwoli to na odciążenie środka placu i jego ukształtowanie jako placu dla pieszych o kształcie zbliżonym do kwadratu.

Zaproponowano wyróżnienie w nawierzchni placu przybliżonego miejsca lokalizacji budynku dawnego ?ratusza? miejskiego lub karczmy.
Taki ślad będzie odwołaniem do historii i głównym elementem porządkujacym nawierzchnie rynku.
Perspektywe ulicy Lesnej zamknięto pomnikiem w południowej cześci placu. Kompozycji dopełnia fontanna lub sadzawka.