ROZBUDOWA MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
......................................................................................................................................................................................................
lokalizacja: Warszawa / inwestor: Muzeum Powstania Warszawskiego / powierzchnia użytkowa: 213,71 m2
......................................................................................................................................................................................................
autorzy: Marcin Brataniec (główny projektant), Urszula Forczek-Brataniec, Damian Mierzwa, Maciej Gozdecki, Marek Bystroń
......................................................................................................................................................................................................
konkurs: 2018 - WYRÓŻNIENIE / projekt: 2018
.....................................................................................................................................................................................................
IDEA
To miejsce ma swój kod, projekt rozwija go budując ze znanych słów nowe zdanie.
.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

z opinii Sądu Konkursowego: "Praca konkursowa wyróżniona za niekonwencjonalne rozwiązanie drogi wejściowej
wprowadzającej w nastrój i problematykę ekspozycji oraz jednorodną, neutralną formę obiektu."

Na terenie przylegającym do budynku znajduje się plac kierujący do głównego wejścia.
Aby wejść do budynku należy pokonać 50 metrowy odcinek wzdłuż tylnej ściany muru pamięci.
To przejście ma znaczenie symboliczne. Wąskie przejście powoduje, ze niemal fizycznie ?ocieramy się o historię?.
Aranżacja ściany ukazuje rewers muru pamięci ? tętniąca życiem Warszawę. Widok ten jest jednak spowity cieniem późniejszych wydarzeń.
Dystans czasowy i przestrzenny pozwala na wstępną refleksję nad miejscem i jego przekazem.
Pozwala na tonujące przedłużenie przejścia z ?pokoju na lato? do muzeum działając tak samo również w drodze powrotnej.
.....................................................................................................................................................................................................
Podłużna, liniowa forma pawilonu nawiązuje do kolejowej przeszłości miejsca.
Umieszczone w jej wnętrzu kubatury mniejszych wewnętrznych pawilonów są również reminiscencją krajobrazu kolejowego


.....................................................................................................................................................................................................