REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ZAŁOŻENIA PARKOWO-DWORSKIEGO W HUCIE KOMOROWSKIEJ
......................................................................................................................................................................................................
Teren jest wpisany do rejestru zabytków województwa podkarpackiego nr 460/A - Park podworski w Hucie Komorowskiej oraz
nr A-342 Pozostałość zespołu dworsko-parkowego składająca się z
oficyny, studni, muru oporowego oraz części parku ze stawem w Hucie Komorowskiej.
......................................................................................................................................................................................................
lokalizacja: Huta Komorowska, gm. Nowa Dęba, pow. kolbuszowski / inwestor: Archidiecezja Sandomierska / powierzchnia: 4,5 ha
......................................................................................................................................................................................................
autorzy: Marcin Brataniec, Sławomir Pankiewicz / współpraca: Maciej Gozdecki, Aleksandra Łagowska, Damian Mierzwa
Ewa Zborowska-Bemer (zieleń) , Jadwiga Grabczak-Jarosz (zieleń), Tomasz Furman (wizualizacje)
wspólnie z firmą "Sławomir Pankiewicz Architekt"
......................................................................................................................................................................................................
koncepcja: 2010 / projekt: 2010-2011 / realizacja: 2012-
......................................................................................................................................................................................................

histora miejsca / polskiezabytki.pl rekompozycja
.....................................................................................................................................................................................................

IDEA

Przywrócenie zdegradowanego parku

Park i pałac w Hucie Komorowskiej zostały kompletnie zniszczone.
Pałac rozebrano. Park przechował szczątki pamięci o dawnej świetności.

Rewitalizacja założenia parkowo- dworskiego polegała na rekompozycji parku,
uczytelnieniu zachowanych elementów: szpalerów, altan, alei, soliterów oraz wnętrz krajobrazowych.
W miarę możliwości zachowane zostały istniejące drzewa oryginalnej kompozycji parku.
Nastąpiła stopniowa wymiana drzew istotnych dla tej kompozycji.

Przywrócony został układ powstałego w drodze nawarstwień (począwszy od końca XVIII w.) parku krajobrazowo- romantycznego,
z charakterystycznym swobodnym prowadzeniem alei, z polanami i drzewami tworzącymi kępy lub układającymi się w okrąg ? altanami, ze szpalerów drzew oraz pojedynczego zadrzewienia.