WIELKI PIEC, RUDA ŚLĄSKA
......................................................................................................................................................................................................
lokalizacja: Ruda Śląska, ul. Niedurnego / inwestor: Miasto Ruda Śląska / pow. użytkowa: 2 592,3 m2 / pow. terenu: 5 226 m2
......................................................................................................................................................................................................
autorzy: Marcin Brataniec (główny projektant), Urszula Forczek-Brataniec, Marek Bystroń, Damian Mierzwa
......................................................................................................................................................................................................
konkurs: 2019 I nagroda / projekt: 2020-2021 / planowana realizacja: do 2023
......................................................................................................................................................................................................

IDEA

Wielki Piec kiedyś przetwarzał rudy żelaza. Dziś - udostępniony do zwiedzania - będzie przetwarzać świadomość.
Proces technologiczny Wielkiego Pieca został pozbawiony logicznego zakończenia w postaci miejsca spustu surówki w hali lejniczej.
Nowa inwestycja przywraca ciągłość i sens tego procesu. Pustka po rozebranej hali lejniczej zastanie na nowo wypełniona treścią.

Nowy obiekt nawiązuje swoją wielkością i miejscem w przestrzeni do nieistniejącej ? rozebranej - hali lejniczej.
Uniesienie obiektu pozwala na swobodne połączenie przestrzeni publicznej miasta z pozyskanym dla mieszkańców otoczeniem Wielkiego Pieca.
......................................................................................................................................................................................................

Charakterystyczną cechą obiektów Wielkiego Pieca jest ich uniesienie ponad poziom gruntu, które wynika z technologii obróbki rud żelaza.
Zwiedzający odczuwa fizycznie zawieszenie w powietrzu, na wysokości ponad ziemią. Nowy obiekt zachowuje tę zasadę
......................................................................................................................................................................................................

Teren wokół Wielkiego Pieca będzie miejscem nowego współistnienia człowieka i natury.
Poziom gruntu zostanie oddany Naturze i uruchomionemu przez nią procesowi sukcesji wtórnej.
Obecne wokół ogniska sukcesji naturalnej stanowią inspiracje i podstawę koncepcji zieleni, która wpisuje się w ideę tzw. the third landscape
- krajobrazu ewolucji gdzie różnorodność biologiczna i kulturowa splatają się ze sobą tworząc unikatową przestrzeń o własnej specyfice.
......................................................................................................................................................................................................

Przenikanie się terenów zielonych i niezbędnej powierzchni komunikacyjnej stworzy specyficzny ogród sukcesji.
W ogrodzie tym znajdą się niezbędne parkingi, strefa wejścia, edukacyjny plac zabaw i strefa odpoczynku.
......................................................................................................................................................................................................

Wystawy - doświadczanie miejsca dzięki obiektom i urządzeniom wystawienniczym wbudowanym we wszystkich strefach obiektu.
......................................................................................................................................................................................................

W zakresie organizacji ekspozycji struktury zespołu wielkiego pieca przewiduje się:
- wyznaczenie ścieżek dydaktycznych przez strukturę Wielkiego Pieca, do Sterowni oraz docelowo do zespołu nagrzewnic;
- zachowanie wyposażenia maszynowni i sterowni Wielkiego Pieca z utrzymaniem obecnego stanu i klimatu wnętrz;
- aranżację ekspozycji z zabezpieczeniem zabytkowych urządzeń i eksponatów muzealnych;
- organizację miejsc odpoczynku w tym miejsc dla większych grup zwiedzających;
- zabezpieczenie ścieżek zwiedzania chroniące odwiedzających przed zejściem z wyznaczonej trasy lub uszkodzeniami ciała.
......................................................................................................................................................................................................

Konstrukcja danej rampy kolejowej zostanie zaadaptowana na cele biurowe.
......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

W opinii Sądu Konkursowegonagrodę przyznano za:

"(...) syntetyczną i klarowną koncepcję ekspozycji unikalnych walorów postprzemysłowego zespołu Wielkiego Pieca.
Prosta, horyzontalna bryła, nawiązująca do śladów hali lejniczej, mieszcząca zespół wejściowy do muzeum,
podkreśla złożoność wertykalnych elementów industrialnych, akcentując ich pragmatyczną historię jak i swoisty romantyzm ich obecności.
Publiczna przestrzeń uzyskana w skutek umieszczenia bryły wejściowej jako zawieszonej nad terenem jest uniezależniona od warunków atmosferycznych.
Sąd Konkursowy pozytywnie ocenia propozycję wykorzystania estakady kolejowej na uzupełniające funkcje biurowe.
Prostota rozwiązania umożliwia jego realizację w założonym budżecie.
Doceniono też pomysł kształtowania zieleni w założeniu przestrzennym jako naturalnej sukcesji i migracji roślin..(...)"."

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................