RYNEK I PLAC TARGOWY, WIELICZKA
......................................................................................................................................................................................................
lokalizacja: Wieliczka, Rynek, plac targowy
......................................................................................................................................................................................................
autorzy: Marcin Brataniec, Urszula Forczek-Brataniec
......................................................................................................................................................................................................
konkurs: 2006 wyróżnienie
......................................................................................................................................................................................................

IDEA

Główną ideą, przejawiającą się na wszystkich poziomach projektu, począwszy od skali urbanistycznej po detal architektoniczny jest uzmysłowienie każdemu kto zawita do miasta ?na czym stoi Wieliczka?.
Dotyczy to zarówno bogactwa formy, jak i nawarstwienia treści. W koncepcji starano się za pomocą środków przestrzennych zachęcić do pogłębienia percepcji miasta, tak aby poszczególne elementy nie były wartościowe tylko wizualnie, ale aby posiadały czytelne uzasadnienie treściowe przyczyniające się do poszerzania wiedzy o mieście z każdym następnym krokiem wzdłuż trasy zwiedzania.

RYNEK

Wieliczkę wybudowano na kopalni, kopalnię wybudowano pod Wieliczką - podziemne korytarze są drugim życiem miasta.
W koncepcji zagospodarowania Rynku Górnego starano się nawiązać dialog między częścią nadziemną i podziemną,
wprowadzić element świadczący o istocie tego miejsca i jego niecodziennej strukturze.

Idea ta znalazła wyraz w nawierzchni placu.

Powierzchnię placu pomiędzy pierzejami zabudowy wypełnia granitowa posadzka, dając efekt scalenia przestrzeni.
W posadzce umieszczono świetliste kryształy, powtarzające układ pierwszego poziomu korytarzy podziemnych.
Pomiędzy kryształami znajdują się fontanny wytryskające z posadzki
świadczace o nieodłącznym zmaganiu się z żywiołem wody podczas prac wydobywczych. Połaczenie iluminacji i elementów wodnych stanowi niecodzienną atrakcję wizualną, będącą jednocześnie symboliczną interpretacją charakteru miejsca.
Na placu znajduje się również instalacja ? Wielickie skarby? - forma rzeźbiarska ze szkła na której wyświetlana jest prezentacja multimedialna pozwalająca na wgląd do podziemia, przedstawiająca w atrakcyjny sposób dziedzictwo Ziemi Wielickiej.

Koncepcja tras zwiedzania miasta

Opracowano system trzech podstawowych pieszych tras turystycznych, trasy rowerowej, oraz poszerzenia trasy podziemnej.
W celu szybkiej orientacji w przestrzeni miasta każdej trasie przypisano nazwę i kolor, które identyfikują jej charakter i długość.

Trasa miejska - pomarańczowa.
Pozwala poznać główne zabytki i układ historycznego centrum wraz z istniejącymi szybami.
1. Rynek, 2. Skwer między szybami, 3. Szyb Daniłowicza, 4. Ogród, 5. Kościół św. Klemensa, 6 Zamek, 7. Brama Krakowska, 8. Szyb Regis

Trasa parkowa ? żóta.
Wprowadza w wieowątkowy charakter przestrzenny, przedstawia zarówno główne zabytki trasy pomarańczowej ( 1-8)
jak i sąsiednie tereny zielone wraz z malowniczym stawem... 9. Plac Targowy ? szyb Seraph, 10. Staw, 11. Brama Kłosowa, 12. Szyb Górsko

Trasa krajobrazowa ? zielona.
To dłuższa wędrówka pozwalająca spojrzeć na miasto z wielu stron - od wewnątrz i z lotu ptaka -
w kontekście złóż solnych i czasów aktywności wydobywczej w prehistorycznej epoce kamienia.
13. Punkt widokowy, 14. Kościół św. Sebastiana, 15. Platforma widokowa na szczycie Baraniego Stoku, 16. Punkt widokowy.

Obecność śladów odwiecznej eksploatacji złóż wielickich zaistniała w przebiegu trasy rowerowej Historycznych Szybów Wielickich,
pozwalającej dotrzeć do 10 miejsc lokalizacji dawnych szybów.

Ponadto zaproponowano powstanie trasy podziemnej wyprowadzającej turystów wprost do miasta przez Szyb Regis,
podkreślając w ten sposób wielowarstwowy układ przestrzenny Wieliczki.


......................................................................................................................................................................................................