PAWILON EDUKACYJNY I POLANA W WARSZAWIE
......................................................................................................................................................................................................
lokalizacja: Warszawa, Golędzinów / inwestor: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy / powierzchnia użytkowa: 213,71 m2
......................................................................................................................................................................................................
autorzy: Marcin Brataniec (główny projektant), Urszula Forczek-Brataniec, Maciej Gozdecki, Damian Mierzwa, Marek Bystroń
współpraca: Jan Wojtas (konstrukcja), Paulina Nosalska (zieleń), Tomasz Furman_Pixel Studio (wizualizacje) / fotografie: Juliusz Sokołowski, Marcin Brataniec
......................................................................................................................................................................................................
konkurs: 2015 - I nagroda / projekt: 2016-17 / realizacja: 2018-2020 (TRANSTOLBUD)
.....................................................................................................................................................................................................
publikacje: Architektura Murator 12/2020 / CYRKULACJE 61/2021
.....................................................................................................................................................................................................
IDEA
Rzeka to zmiana i upływ czasu.
Na brzegu rzeki czas pozostawił kamień.
Kamień pamięta przeszłość i na chwilę zatrzymuje czas.
.....................................................................................................................................................................................................

z opinii Sądu Konkursowego: "I Nagrodę przyznaje się za:
Unikalny wyraz architektury pawilonu- kamienia uzasadniony autorską interpretacją formy głazu narzutowego jako symbolu ciągłości procesów przekształcania powierzchni ziemi, a także tożsamości krajobrazu mazowieckiego i nadwiślańskiego.
Pawilon (...) zamknięty od strony miasta i otwierający się na krajobraz rzeki harmonijnie wpisując się w otoczenie staje się równocześnie wyrazistą dominantą przestrzenną miejsca. Ścisły związek wizji architektonicznej z krajobrazem przyrodniczym podkreśla także lokalizacja budynku, przebieg ciągu łączącego promenadę ze ścieżką nad rzeką oraz zagospodarowanie łąki inspirowanej kształtami nurtu Wisły, ławic brzegowych i wysp aluwialnych z typowym strefowym układem roślinności ukazującym strefy okresowych zalewów przez wezbrania rzeki."

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

2018.09.27

2018.03.29