KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWA OTOCZENIA KOŚCIOŁA PW.Ś.Ś FILIPA I JAKUBA W SĘKOWEJ
WPISANEGO NA LISTĘ ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO UNESCO
......................................................................................................................................................................................................
lokalizacja: Sękowa k.Gorlic / inwestor: Urząd Gminy Sękowa / powierzchnia: 1,5 ha
......................................................................................................................................................................................................
autorzy: Marcin Brataniec, Urszula Forczek-Brataniec / konsultacja naukowa: prof. Zbigniew Myczkowski
współpraca: mgr historii sztuki Andrzej Siwek (część historyczna), Jakub Marchwiany (wizualizacje)
......................................................................................................................................................................................................
koncepcja 2008
......................................................................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................................................................
IDEA

Myślą przewodnią stało się podkreślenie dwóch cech usytuowania Kościoła, - na łące i - nad rzeką.
Obecnie rzekę odcina szczelny pas zadrzewienia łęgowego, natomiast widok z łąki zakłóca szereg przypadkowych elementów.
Założono wykorzystanie atutów otoczenia przy jednoczesnym wyposażeniu go w niezbędną infrastrukturę umożliwiającą zwiedzanie
oraz stworzenie oprawy dla funkcji kościelnych .
......................................................................................................................................................................................................

Układ funkcjonalny terenu wokół kościółka został podporządkowany jego formie i ekspozycji.
......................................................................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................................................................
Jedną z głównych decyzji projektowych jest zmiana rangi obecnego dojścia do kościoła,
zgodnie z dawnym historycznym układem zaproponowano główne wejście od frontu lokalizując w ogrodzeniu nową bramę.
Główne wejście podkreślono dodatkowo pomostem zawieszonym nad rzeką. Z pomostu można podziwiać bryłę kościoła od frontu
oraz da się dostrzec przełom Sękówki z imponującym odsłonięciem geologicznym.
Otoczenie kościoła połączono z drugim brzegiem rzeki umożliwiając w ten sposób bezkolizyjne dojście do kościoła, przejście niebieskiego szlaku turystycznego i przeprowadzenie ścieżki rowerowej. Na przeciwnym brzegu wprowadzono również dodatkowe miejsca parkingowe.
Mostek łączący oba brzegi zlokalizowano nieopodal śladów po dawnym moście i połączono go prostą ścieżką z centrum turystycznym.

Centrum w postaci obiektu kubaturowego zlokalizowano w strefie sąsiadującej zabudowy. Wprowadzono go jako dopełnienie istniejącego budynku dawnej plebanii i budynku gospodarczego aranżując w ten sposób kameralny dziedziniec ogniskujący obsługę turystyczną.
Na wysokości dziedzińca, nad brzegiem rzeki ogniskują się z kolei szlaki komunikacyjne
co wpłynęło na poszerzenie nawierzchni utwardzonej i lokalizacją tym miejscu placu wyposażonego w słup informacyjny.

Tak rozwiązana funkcja zapewnia odpowiednie przedpole dla ekspozycji kościoła ? wolne od obiektów kubaturowych i infrastruktury.
......................................................................................................................................................................................................