PARK WODNY W SANOKU
......................................................................................................................................................................................................
lokalizacja: Sanok, ul. Królowej Bony / inwestor: Park Wodny w Sanoku Sp. z o.o. / pow. użytkowa: 6996,8 m2 / kubatura: ok. 41 000 m3
......................................................................................................................................................................................................
autorzy: Marcin Brataniec, Urszula Forczek-Brataniec, Maciej Gozdecki, Damian Mierzwa / współpraca: Paulina Nosalska
......................................................................................................................................................................................................
konkurs 2013 - I nagroda / projekt ?- / planowana realizacja ?-
......................................................................................................................................................................................................
publikacja: Pływalnie i Baseny nr 15 (XI'2013)
......................................................................................................................................................................................................
IDEA
Woda formuje ziemię.
Woda formuje architekturę.
Woda formuje człowieka.


......................................................................................................................................................................................................
KOMPOZYCJA URBANISTYCZNA I KRAJOBRAZOWA

Forma Wodnego Centrum Rekreacji nad rzeką San w Sanoku jest interpretacją śladów działania wody w dolinie Sanu.

Wody Sanu odkrywają geologiczne przekroje fliszu karpackiego odsłaniając niewidoczne zazwyczaj piękno wnętrza ziemi.
Malownicze skalne progi, odsłonięcia kamieni i warstw kamieni, pojedyncze głazy ostańce, wodospady i kamieniste plaże.
Piękno krajobrazu doliny Sanu zostaje przetłumaczone na język architektury po to by stworzyć warunki dla rekreacji i regeneracji.

Koncepcja zagospodarowania terenu bazuje na założeniach
- integracji z zielenią, - podkreślenia walorów widokowych krajobrazu, - integracji ze strukturą funkcjonalną zespołu sportowego i miasta.


KOMPOZYCJA ARCHITEKTONICZNA
......................................................................................................................................................................................................
Progi skalne stają się tarasowymi uskokami poziomów obiektu. Poziomy łączy woda która płynie, spada, tworzy zastoiska i wartkie nurty.
Wymuszone przez warunki hydrologiczne położenie basenów powyżej terenu jest pretekstem opowieści o górskiej rzece przełamującej skały.
Architektura staje się współcześnie kształtowanym krajobrazem. Krajobraz natury i krajobraz człowieka wiąże geometria.

Teren został zagospodarowany w podziale na trzy strefy funkcjonalne: - basenów,- rekreacji, - sportową.
Wydzielone strefy są równoległe względem elementów definiujących kontekst urbanistyczny i krajobrazowy doliny rzecznej - drogi i rzeki.

Sposób zagospodarowania odpowiada zasadzie izolacji od drogi i otwarcia na rzekę.


Zgodnie z maksymą starożytnych ?sanitas per aqua? (SPA) we współczesnych basenach, saunach, pokojach zabiegowych i masaży
współczesny człowiek nabiera sił i poprzez architekturę wraca do natury.


.....................................................................................................................................................................................................
W opinii Sądu Konkursowego nagrodę przyznano za:

1. Uszanowanie piękna krajobrazu doliny Sanu poprzez propozycje architektury traktowanej jako kształtowany przez człowieka krajobraz;
2. Dobre powiązania przestrzeni projektowanych obiektów z istniejącym kompleksem sportowym MOSiR;
3. Atrakcyjne, tarasowe ukształtowanie przestrzeni wewnętrznych powiązanych kompozycyjnie i przestrzennie z terenami zielonymi;
4. Skromność kształtowanej bryły, która gwarantuje właściwe relacje przestrzenne
górującym nad doliną zamkiem Królowej Bony z zespołem staromiejskim;
5. Użycie naturalnych materiałów nawiązujących do krajobrazu doliny Sanu i budownictwa tradycyjnego:
drewno, rodzimy kamień naturalny, beton, szkło;
6. Ekonomikę przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych."

Sąd Konkursowy rekomendował wybraną pracę do realizacji.
.....................................................................................................................................................................................................
.