CMENTARZ KOMUNALNY W GORLICACH
......................................................................................................................................................................................................
lokalizacja: Gorlice, ul. Dukielska / inwestor: Gmina Miejska Gorlice / powierzchnia terenu: I etap 11,5 ha / II etap 18,5 ha
powierzchnie użytkowe obiektów: kaplica 694,8m2 / dom pogrzebowy 546,6 m2 / bud. administracyjny 431,3 m2
......................................................................................................................................................................................................
autorzy: Marcin Brataniec, Urszula Forczek-Brataniec, Maciej Gozdecki, Damian Mierzwa
współpraca: Paulina Nosalska (wizualizacje), Artur Stachura (wizualizacje)
......................................................................................................................................................................................................
konkurs: 2011 I nagroda
......................................................................................................................................................................................................

IDEA

Pomiędzy widzialnym i niewidzialnym,
pomiędzy materialnym i niematerialnym
jest światło.

Światło łączy sacrum i profanum
światło prowadzi ku granicom przestrzeni.

Podstawowym budulcem
domu pogrzebowego, kaplicy i przestrzeni pomiędzy nimi
jest światło.

Teren przewidziany dla budowy cmentarza komunalnego ma niezwykłe położenie
z widokiem ku dolinie Sękówki z kościołami - parafialnym i i wpisanym na listę UNESCO kościołem p.w. ś ś. Filipa i Jakuba
oraz cmentarzami z I wojny światowej, w tym przewidywanym na główny cmentarz okręgu III Gorlice- cmentarzem nr 80 Sękowa projektu Jurgena Mayera.

Planowany cmentarz otwiera się ku widokom doliny i tworzy scenografię dla ceremonii przejścia.

Założenie pełni rolę cmentarza ? ogrodu, parku.
Jego otwarta przestrzeń i racjonalna, surowa forma zachęca do zatrzymania i zadumy nad doczesnością i przemijalnością człowieka.

Zaprojektowaliśmy swobodny, dostosowany do topografii terenu układ cmentarza, którego centralnym miejscem będzie plac
utworzony przez dom pogrzebowy oraz kaplicę i obramowany kolumnadą, która tworzy oprawę przestrzenną spotkania, refleksji i wyciszenia.

Zespół obiektów z kaplicą i domem pogrzebowym zlokalizowano w północno-wschodniej części obszaru objętego konkursem
ze względu na jego położenie widokowe oraz odległość od terenów przewidywanych dla lokalizacji kwater grobowych.
Z uwagi na znaczne spadki terenu planuje się budowę tarasów utworzonych przez mury oporowe.

Projektowane elementy przestrzenne

Zaprojektowano dom pogrzebowy i kaplicę cmentarną o ascetycznym, monumentalnym charakterze, których masa niknie w świetle.
Oba obiekty - równoważne i dopełniające się - różnie przedstawiają metaforę spotkania materii i światła.
Interpretacja należy do uczestnika wydarzenia.

Kaplica i domu pogrzebowy formuja plac. Dzwonnica - kampanilla stanowi dominantę, punkt orientacyjny miejsca.


Idea światła wnętrz.
.