WINNICA, ZAGÓRNIK
......................................................................................................................................................................................................
lokalizacja: Zagórnik k.Andrychowa
inwestor: prywatny
powierzchnia: 162,4m2 + 83,8m2
......................................................................................................................................................................................................
autor: Marcin Brataniec
wizualizacje: Sebastian Kochel
......................................................................................................................................................................................................
projekt: 2009-2010 / realizacja: 2010-2011
......................................................................................................................................................................................................

dom pasjonata winiarstwa

......................................................................................................................................................................................................
Koncepcja zakłada budowę dwóch budynków, mieszkalnego i gospodarczego. Oba budynki mają piwniczki na wino.
Pergola spina budynki jak jeszcze jeden rząd winorośli w winnicy.
Tradycyjne materiały: drewno, kamień, cegła i prosta forma wpisują budynki w krajobraz.
......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................