PLAC WOLNOŚCI, KIELCE
......................................................................................................................................................................................................
lokalizacja: Kielce, Plac Wolności / inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach / powierzchnia: 15 007 m2
......................................................................................................................................................................................................
autorzy: Marcin Brataniec, Urszula Forczek-Brataniec, Damian Mierzwa, Marek Bystroń, Maciej Gozdecki
współpraca: Paulina Nosalska (zieleń), Jakub Marchwiany (wizualizacje)
......................................................................................................................................................................................................
konkurs: 2015 I nagroda / projekt: 2015-2016 / planowana realizacja: do 2018
......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................
IDEA
Ziemia i niebo. Pomiędzy nimi człowiek buduje miasto.
Na miejskim placu ludzie spotykają niebo i ziemię.


......................................................................................................................................................................................................


STREFA WYPOCZYNKOWA - woda, ławki i siłownia na wolnym powietrzu w południowej części placu.


STREFA REKREACYJNA stanowi uzupełnienie części reprezentacyjnej. W tej części znajdzie się również sadzawka wodna.


......................................................................................................................................................................................................
Z opinii Sądu Konkursowego:
"Praca umiejętnie wpisuje współczesną kompozycję ukształtowania terenu Placu i jego wzbogaconej szaty roślinnej w historyczny kontekst krajobrazu miejskiego. Prawidłowo uwzględnia wiodące, kluczowe osie i powiązania widokowe (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz podkreśla je, definiując południowo ? zachodnią ?supremację? układu zieleni nad komunikacyjno ? funkcjonalną część północno ? wschodnią. (...)
Projekt inteligentnie nawiązuje do tożsamości geologiczno ? krajobrazowej Ziemi Świętokrzyskiej
poprzez ciekawe, pejzażowe kształtowanie skarp od strony wschodniej i południowej oraz sformułowane dyspozycje materiałowe i gatunkowe
- poza atrakcyjnością twórczo komponowanych form stanowi szansę stworzenia swego rodzaju ?lapidarium świętokrzyskiego?
(typowe dla regionu: skały, kamienie, minerały, skamieliny, rośliny) o niebagatelnym potencjale dydaktycznym i turystycznym. (...)

Na wysoka ocenę zasługuje dyskretne, ale w pełni kompletne i nieagresywne rozwiązanie funkcji parkingu podziemnego (...)
Nieszablonowo uformowany i wkomponowany w kontekst otoczenia element klatki schodowej, windy parkingowej i czerpni. (...)"

......................................................................................................................................................................................................