BULWARY RZEKI WOLBÓRKI, TOMASZÓW MAZOWIECKI
......................................................................................................................................................................................................
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy Parku Bulwary wraz z budową kładek pieszo-rowerowych
nad rzeką Wolbórką, na odcinku od ulicy Legionów do ulicy Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim
......................................................................................................................................................................................................
lokalizacja: Tomaszów Mazowiecki, dolina rzeki Wolbórki / inwestor: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki / powierzchnia: 8,8 ha
......................................................................................................................................................................................................
autorzy: Marcin Brataniec, Urszula Forczek-Brataniec, Damian Mierzwa, Paweł Byrski / współpraca: Jakub Marchwiany (wizualizacje)
......................................................................................................................................................................................................
konkurs: 2009 III nagroda
......................................................................................................................................................................................................
praca konkursowa / ronet.pl Tomaszow_Wolborka
......................................................................................................................................................................................................
Idea:

Zielona Aorta Tomaszowa Mazowieckiego

Układ parku:

Przestrzeń parku podzielono na przestrzeń kontemplacji zlokalizowaną po lewej stronie rzeki i część rekreacyjną po prawej stronie rzeki.

W części kontemplacyjnej panuje spokój i wyciszenie.
Dominującą formą jest rzeźbiarska interpretacja wstęgi płótna prowadząca w kierunku ul. Warszawskiej.

Część rekreacyjna mieści w sobie poczynając od zachodu skate-park oddalony nieco od centrum parku, zespół boisk sportowych, wielofunkcyjny Plac Farbiarski z akcentem w postaci repliki kotła farbiarskiego. Przez część rekreacyjną prowadzi ścieżka rowerowa prowadząca ze Spały do Zalewu Sulejowskiego. Wszystkie elementy komunikacyjne i usługowe są dostępne dla niepełnosprawnych.

Wstęga - Ścieżka Historii Włókiennictwa
Swą genezę Tomaszów wywodzi z przemysłu włókienniczego. Motywem przewodnim parku stała się wstęga płótna rozciągnięta po lewej stronie rzeki przyjmująca różne formy a tym samym funkcje przestrzenne. Wstęga zaczyna się pomostem przewieszonym nad brzegiem Wolbórki, przechodząc w ścieżkę przecinającą kładkę zachodnią. Następnie osiowo przecina zielony plac tuż potem kierując się nad rzekę stanowiąc balkon zawieszony nad jej powierzchnią. Odbijając od rzeki trafia w pobliże ul. Warszawskiej formując zwieńczenie w postaci koła stanowiącego rzeźbę na łące otoczonej drzewami. Zakończeniem wstęgi jest wejście na schody łączące teren parku z ul. Warszawską . Wstęga tworzy Ścieżkę Historii Włokiennictwa.

Plac farbiarski
Park miejski, dla właściwego funkcjonowania wymaga miejsca, które wytworzy centrum przyciągające przechodzących i spacerowiczów. Takim miejscem jest zaproponowany w projekcie wielofunkcyjny plac.
Plac zlokalizowany jest przy wejściu do parku od strony Placu Kościuszki. Jego powierzchnię tworzą przenikające się pasy nawierzchni trwałej i trawiastej. Zlokalizowany w miejscu obecnego zniszczonego boiska - plac będzie służył organizacji imprez i wydarzeń oraz plenerowym ekspozycjom czasowym. Plac powinien zostać uzupełniony niewielkim obiektem np. kawiarnią, która może funkcjonować przez cały rok. Obiekt kawiarni da także możliwość stworzenia galerii lub miejsca kameralnych spotkań.

Z placu wyprowadzono kładkę łączącą centrum miasta z terenami rewitalizowanych dawnych fabryk.
W przestrzeni parku znajdują się również tereny otwarte w postaci łąk- miejsca organizacji usług o charakterze sezonowym lub tymczasowym:
festiwali, koncertów, targów, pokazów, festynów, działań spontanicznych etc.

Kładki
Kładki usytuowane są na najistotniejszych osiach komunikacyjnych miasta.

Kładka zachodnia w ciągu ulicy Zgorzelickiej łączy szkoły, obiekty handlowe i usługi znajdujące się na zachód od centrum z ul. Barlickiego oraz planowanym centrum handlowo-usługowym na terenie dawnych zakładów przemysłowych.

Kładka wschodnia jest wyprowadzona od placu przy wejściu od ul. Farbiarskiej i znajduje się na osi łączącej park z placem Kościuszki.
Tworzy ona także alternatywne połączenie piesze centrum miasta z częścią lewobrzeżną, także do czasu realizacji centrum handlowego.